TIN MỚI NHẤT

Hội nghị quán triệt văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt, triển khai một số quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tại 17 điểm cầu  huyện, thị, thành ủy có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị nhằm tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc nội dung cơ bản các quy định, hướng dẫn, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong năm 2021 liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cán bộ, công tác xây dựng, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên và chính sách cán bộ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang chung sức, đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện bình thường mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng là công việc thường xuyên, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên.  Thông qua việc học tập, quán triệt sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện đạt kết quả ở địa phương, đơn vị mình đang công tác.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt:
- Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số quy định mới khác của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
- Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng:
(1) Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng.
(2) Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
(3) Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
(4) Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.
(5) Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
(6) Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, ngày 22/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội.
(7) Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng.
Công tác quán triệt được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở bằng hình thức trực tuyến với 18 điểm cầu trực tuyến, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 


Các tin khác

TIN NỔI BẬT

SỐ LƯỢT TRUY CẬP