TIN MỚI NHẤT

Image

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) họp đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 22/10/2020, đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.