TIN MỚI NHẤT

Image

Một số kết quả qua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  • Châu Thị Vẹn
  • /
  • 6.6.2023 - 16:57

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác dân số trên địa bàn, tỉnh Bình Thuận đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP