STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Lịch tiếp công dân tháng 8/2022

8/3/2022 8:59:06 AM Văn phòng Tinh ủy
2

Chương trình công tác tháng 8 năm 2022

8/1/2022 1:48:18 PM Văn phòng Tinh ủy
3

Lịch tiếp công dân tháng 7/2022

7/4/2022 2:02:58 PM Văn phòng Tinh ủy
4

Chương trình công tác tháng 7 năm 2022

7/4/2022 7:37:27 AM Văn phòng Tinh ủy
5

Chương trình công tác tháng 6 năm 2022

5/31/2022 4:22:34 PM Văn phòng Tinh ủy
6

Lịch tiếp công dân tháng 5/2022

5/5/2022 9:21:07 AM Văn phòng Tinh ủy
7

Chương trình công tác tháng 5 năm 2022

5/4/2022 7:24:26 AM Văn phòng Tinh ủy
8

Danh mục tài liệu ôn thi công chức năm 2022

4/13/2022 10:04:05 AM Văn phòng Tỉnh ủy
9

Lịch tiếp công dân tháng 4/2022

4/12/2022 8:12:53 AM Văn phòng Tinh ủy
10

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2022

4/11/2022 8:54:53 AM Văn phòng Tỉnh ủy
11

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

3/31/2022 4:16:08 PM Văn phòng Tỉnh ủy
12

Lịch tiếp công dân tháng 3/2022

3/1/2022 4:36:04 PM Văn phòng Tinh ủy
13

Chương trình công tác tháng 3 năm 2022

3/1/2022 10:46:23 AM Văn phòng Tinh ủy
14

Chương trình công tác tháng 2 năm 2022

2/7/2022 8:22:40 AM Văn phòng Tinh ủy
15

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2022

1/10/2022 7:16:08 AM Văn phòng Tinh ủy
16

Lịch tiếp công dân tháng 12/2021

12/3/2021 8:21:56 AM Văn phòng Tinh ủy
17

Chương trình công tác tháng 12 năm 2021

12/1/2021 4:24:03 PM Văn phòng Tinh ủy
18

Chương trình công tác tháng 11 năm 2021

11/1/2021 8:22:44 AM Văn phòng Tinh ủy
19

Lịch tiếp công dân tháng 11/2021

11/1/2021 8:21:55 AM Văn phòng Tinh ủy
20

Chương trình công tác tháng 10 năm 2021

9/30/2021 5:12:01 PM Văn phòng Tinh ủy
21

Lịch tiếp công dân tháng 9/2021

9/1/2021 3:58:03 PM Văn phòng Tinh ủy
22

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

9/1/2021 3:57:20 PM Văn phòng Tinh ủy
23

Lịch tiếp công dân tháng 8/2021

8/9/2021 2:59:13 PM Văn phòng Tinh ủy
24

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021

8/2/2021 5:17:49 PM Văn phòng Tinh ủy
25

Lịch tiếp công dân tháng 7/2021

6/30/2021 3:46:59 PM Văn phòng Tinh ủy
26

Chương trình công tác tháng 7 năm 2021

6/30/2021 2:06:17 PM Văn phòng Tinh ủy
27

Lịch tiếp công dân tháng 6/2021

6/8/2021 4:51:28 PM Văn phòng Tinh ủy
28

Chương trình công tác tháng 6/2021

5/31/2021 9:10:14 AM Văn phòng Tỉnh ủy
29

Chương trình công tác tháng 5 năm 2021

5/11/2021 10:46:51 AM Văn phòng Tinh ủy
30

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

3/30/2021 10:13:54 AM Văn phòng Tinh ủy
31

Lịch tiếp công dân tháng 4/2021

3/29/2021 1:34:01 PM Văn phòng Tỉnh ủy
32

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

3/17/2021 3:47:32 PM Văn phòng Tinh ủy
33

Lịch tiếp công dân tháng 3/2021

3/9/2021 4:58:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
34

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021

2/3/2021 9:05:35 AM Văn phòng Tỉnh ủy
35

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 02/2021

2/3/2021 9:04:54 AM Văn phòng Tỉnh ủy
36

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 01/2021

1/6/2021 5:02:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
37

Chương trình công tác tháng 01 năm 2021

1/6/2021 5:01:16 PM Văn phòng Tỉnh ủy
38

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

12/2/2020 10:40:54 AM Dương Văn An
39

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020

12/2/2020 8:34:08 AM Văn phòng Tỉnh ủy
40

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2020

11/6/2020 4:27:51 PM Văn phòng Tỉnh ủy
41

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020

10/30/2020 10:55:00 AM Văn phòng Tỉnh ủy
42

Chương trình công tác tháng 10 năm 2020

9/28/2020 4:32:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
43

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 9/2020

9/3/2020 1:43:02 PM Văn phòng Tỉnh ủy
44

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020

8/31/2020 3:50:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
45

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

8/3/2020 10:54:45 AM Văn phòng Tỉnh ủy
46

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2020

8/1/2020 2:20:57 PM Văn phòng Tỉnh ủy
47

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2020

7/3/2020 4:40:31 PM Văn phòng Tỉnh ủy
48

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

7/1/2020 8:10:36 AM Văn phòng Tỉnh ủy
49

Văn phòng Tỉnh ủy công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020

6/17/2020 10:40:17 AM Văn phòng Tỉnh ủy
50

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 6/2020

6/3/2020 2:33:50 PM Văn phòng Tỉnh ủy
51

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020

5/29/2020 3:22:24 PM Văn phòng Tỉnh ủy
52

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/7/2020 4:08:48 PM Văn phòng Tỉnh ủy
53

Chương trình công tác 5 năm 2020

5/4/2020 7:30:49 AM Văn phòng Tỉnh ủy
54

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2020

4/3/2020 10:00:07 AM Văn phòng Tỉnh ủy
55

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

3/31/2020 11:14:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
56

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3/2020

3/9/2020 9:20:43 AM Văn phòng Tỉnh ủy
57

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

3/2/2020 11:11:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
58

Chương trình công tác tháng 02 năm 2020

2/4/2020 4:29:47 PM Văn phòng Tỉnh ủy
59

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

1/3/2020 4:18:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
60

Chương trình công tác tháng 12/2019

11/28/2019 4:36:32 PM Văn phòng Tỉnh ủy
61

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2019

11/4/2019 8:52:02 AM
62

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 11 NĂM 2019

10/30/2019 3:09:00 PM
63

Lịch tiếp Công dân tháng 10 năm 2019

10/4/2019 9:07:47 AM
64

Chương trình công tác tháng 10/2019

9/30/2019 8:56:11 AM Văn phòng Tỉnh ủy
65

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2019

8/13/2019 10:57:38 AM Văn phòng Tỉnh ủy
66

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2019

7/5/2019 4:58:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
67

Lịch tiếp dân tháng 6/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

6/4/2019 7:04:27 AM Văn phòng Tỉnh ủy
68

Lịch tiếp dân tháng 5/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

5/9/2019 1:57:53 PM Văn phòng Tỉnh ủy
69

Lịch tiếp dân tháng 4/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

4/15/2019 8:50:21 AM VPTU