TIN MỚI NHẤT

Tổ thẩm định CNTT thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 25 cơ quan

Từ ngày 23/11/2023 đến 30/11/2023, Tổ thẩm định công nghệ thông tin thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin các Ban của Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các huyện, thị, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Tổ trưởng Tổ Thẩm định tại buổi làm việc với trực tuyến với 9 huyện ủy, thị ủy.

Với mục đích là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; giúp cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời những sai sót để chỉ đạo, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện việc ứng dụng CNTT vào các công việc tham mưu, phục vụ cấp ủy. Qua đó, phát hiện các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT. Kết quả ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm, là cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Tổ thẩm định làm việc trên nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá.

Ngày 29/11/2023, Tổ thẩm định CNTT đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin tại Báo Bình Thuận. 

Tổ thẩm định có trách nhiệm rà soát, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí đánh giá kết quả ứng dụng CNTT bao gồm: Nhóm tiêu chí Văn bản chỉ đạo điều hành, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng hệ thống. Xếp hạng kết quả ứng dụng CNTT, Quy định như sau: 
Đối với Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh, thực hiện theo Phụ lục 2: Xếp loại tốt: Từ 700 điểm đến 750 điểm; Xếp loại khá: Từ 650 điểm đến dưới 700 điểm; Xếp loại trung bình: Từ 600 điểm đến dưới 650 điểm; Xếp loại yếu: Dưới 600 điểm. Đối với các ban của Tỉnh ủy, thực hiện theo Phụ lục 3: Xếp loại tốt: Từ 550 điểm đến 600 điểm; Xếp loại khá: Từ 500 điểm đến dưới 550 điểm; Xếp loại trung bình: Từ 450 điểm đến dưới 500 điểm; Xếp loại yếu: Dưới 450 điểm. Đối với Hội Cựu Chiến binh, thực hiện theo Phụ lục 4: Xếp loại tốt: Từ 350 điểm đến 400 điểm; Xếp loại khá: Từ 300 điểm đến dưới 350 điểm; Xếp loại trung bình: Từ 250 điểm đến dưới 300 điểm; Xếp loại yếu: Dưới 200 điểm. Điểm liệt, hạ bậc xếp loại: Các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có tiêu chí bị đánh giá, xếp loại không đạt (0 điểm) thì hạ một bậc xếp loại; Nếu gửi báo cáo kết quả và tự đánh giá xếp loại trễ từ 5 ngày trở lên (hoặc không gửi báo báo cáo kết quả kèm theo phiếu đánh giá) thì không xếp loại Tốt; Các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu số lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (thiếu từ 3 tháng trở lên) thì bị xếp loại yếu; Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra trường hợp sử dụng máy tính trong mạng diện rộng của Đảng truy cập mạng internet hoặc truy cập đồng thời mạng diện rộng của Đảng và mạng internet thì bị bị xếp loại yếu.

Sau khi, Tổ Thẩm định hoàn thành nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị; Tổ thẩm định tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2023 của các cơ quan Đảng khối Đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành ủy. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ  xem xét đánh giá kết quả thi đua tổ chức cơ sở đảng năm 2023 của các cơ quan, đơn vị.


Các tin khác

TIN NỔI BẬT

SỐ LƯỢT TRUY CẬP