TIN MỚI NHẤT

Xây dựng thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra từ ngày 09 – 10/8/2022 vừa qua được vinh dự đón đồng chí Dương Văn An - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Bình Thuận đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến đại hội và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi bức tranh “Bác Hồ với thanh thiếu niên nhi đồng” với niềm tin tuổi trẻ Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng.

Những năm qua, mặc dù phải đối phó với không ít khó khăn, thử thách, song nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tình hình của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến khá toàn diện, kết quả đạt được trên từng mặt năm sau luôn cao hơn năm trước. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá; tiềm năng kinh tế và các thế mạnh của tỉnh nhà được khai thác ngày càng tốt hơn; bộ mặt đô thị và nông thôn từng bước đổi mới; đời sống nhân dân ở các vùng nhìn chung được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân được duy trì và không ngừng phát triển. Tuy trên thực tế, khó khăn và yếu kém còn không ít, đòi hỏi phải phấn đấu nhiều hơn, cao hơn; song, tất cả những gì mà tỉnh ta đạt được trong những năm gần đây rất đáng trân trọng. Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp to lớn của lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã xung kích tình nguyện, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nhất là ở giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội chung của tỉnh.

Nét nổi bật đáng ghi nhận trong những năm gần đây là: Tổ chức Đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống văn hoá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạoTuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên đã tạo ấn tượng tốt và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, là môi trường thiết thực để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao các chương trình, mô hình mang thương hiệu riêng của tuổi trẻ Bình Thuận như chương trình “Vì Bình Thuận xanh”; mô hình tình nguyện “4 cùng”; đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 lan rộng, màu áo xanh tuổi trẻ trong những chương trình: “ATM gạo di động – Shipper xanh”, “Bếp cơm yêu thương”, Áo xanh xung kích – Đánh bay Covid”, “Chạm những yêu thương”… đã lan tỏa niềm tin, trao yêu thương và năng lượng sống tích cực trong cộng đồng. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng; việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được thực hiện hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng trưởng thành và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp. Vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát huy trong đời sống xã hội.

Phấn khởi với những thành tích đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, yếu kém đang tồn tại và những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn cuộc sống liên quan trực tiếp đến hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Điều băn khoăn trước hết là thực trạng thanh niên, đoàn viên chưa bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số; thiếu ý chí cầu tiến, thiếu động lực vươn lên trong học tập và làm việc. Tình trạng thanh niên vướng vào tệ nạn xã hội, ma túy, vi phạm pháp luật chưa được khắc phục hiệu quả. Một bộ phận đoàn viên thiếu “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội, dẫn đến lệch lạc về lý tưởng, lẽ sống, văn hóa và ý thức chính trị. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi chưa kịp thời. Một số hoạt động của Đoàn còn rập khuôn, thiếu sự sáng tạo và sức hấp dẫn; một số vấn đề bức xúc của tỉnh như: Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp không rác thải bừa bãi; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là môi trường biển; thực hiện văn hóa giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, cải cách hành chính… chưa được Đoàn thanh niên tham gia một cách hiệu quả, tạo giá trị tích cực bền vững. Phong trào khởi nghiệp trong thanh niên Bình Thuận chưa mạnh. Một số nơi tổ chức đoàn còn yếu, hoạt động xơ cứng, khiến đoàn viên không hứng thú với Đoàn.

Thời gian đến là thời kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với cả nước, nhân dân tỉnh ta phải nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, khai thác thuận lợi và mọi tiềm năng có được; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà một cách toàn diện để phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đó là một mục tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề của toàn thể Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận, trong đó lực lượng thanh niên đóng giữ một vai trò rất quan trọng.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên; thời gian tới, tuổi trẻ Bình Thuận cần thống nhất giữa nhận thức và hành động, phát huy tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo; tập trung làm tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, trong trách nhiệm của mình đối với thanh niên, tổ chức Đoàn phải phát huy tốt hơn nữa vai trò xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện; giàu lòng yêu nước; có lý tưởng cách mạng, có khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, các giá trị sống tích cực cho thanh thiếu nhi với nội dung và cách thức thực sự linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Là một thành tố của hệ thống chính trị, Đoàn cần triển khai thật tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của tổ chức Đoàn, từ đó, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội, thông tin xấu, độc và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Hai là, trong nội dung hoạt động của mình, lực lượng thanh niên tỉnh Bình Thuận có những đóng góp tích cực, hiệu quả để đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao đời sống, thu nhập nhân dân. Để phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, tổ chức Đoàn các cấp phải đổi mới nhận thức, tư duy, hành động để thúc đẩy, kiến tạo sự phát triển; nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các phong trào để phát huy trình độ, năng lực, sự sáng tạo của người trẻ, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để đi đầu, xung kích vào những khâu đột phá, lĩnh vực mới như: Chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo; xây dựng hệ sinh thái du lịch Bình Thuận; bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…

Ba là, trong nhiệm kỳ mới, cần tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn phải thực sự là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giới thiệu và tạo nguồn cho Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú, chú ý lực lượng học sinh, sinh viên. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát triển tổ chức đều khắp các địa bàn, các loại hình kinh tế. Đoàn thanh niên cũng cần phải chăm lo xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và quan tâm chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm thực chất. Qua đó phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giám sát cán bộ, đảng viên cũng như tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến thanh niên, bảo đảm sát hợp với tình hình thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, thanh niên phát triển.

Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, thanh niên Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng, trong đó Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII sẽ là hạt nhân đoàn kết, tập hợp ngày càng đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên và lực lượng thanh niên tỉnh nhà vào phong trào thi đua, nêu cao quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề ra.


Các tin khác

TIN NỔI BẬT

SỐ LƯỢT TRUY CẬP