TIN MỚI NHẤT

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 25/7/2022, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đồng thời nhấn mạnh: Văn hóa có vai trò, vị trí rất quan trọng, là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững. Theo đó, trong thời gian tới cần tập trung các nội dung sau: Đối với lĩnh vực văn hóa: Cần bám sát các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, các chương trình hành động, kết luận, kế hoạch của tỉnh trên quan điểm văn hóa là nền tảng, lấy văn hóa nuôi dưỡng bản lĩnh, xây dựng con người Bình Thuận trong giai đoạn mới. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, các lễ hội, các di tích văn hóa - lịch sử. Đối với thể thao: Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các trung tâm thể dục thể thao hiện có, phát huy thành quả thể thao thành tích cao; phát triển mạnh mẽ các phong trào thể thao quần chúng, nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên, tăng cường các hoạt động thể thao biển, tạo các sân chơi thể thao cộng đồng, thu hút nhân dân rèn luyện thể dục thể thao, hạn chế tệ nạn xã hội. Về lĩnh vực du lịch: Cần bám sát tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chuẩn bị tốt các nội dung đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023. Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức phát động phong trào vận động người dân tham gia làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan đường phố, khu du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, tăng cường sử dụng công nghệ số; kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án chậm triển khai. Quy hoạch lại không gian phát triển du lịch, nhất là các điểm Hòa thắng - Hòa Phú, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi...; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch mới, chú ý du lịch sinh thái nông nghiệp, miền núi gắn với trải nghiệm thiên nhiên.


Các tin khác