TIN MỚI NHẤT

THỐNG NHẤT PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ TANG LỄ TỈNH BÌNH THUẬN

  • TT
  • /
  • 15.5.2024 - 10:41

Tại kỳ họp thứ 22 (chuyên đề)- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI họp ngày 15/5/2024, trên cơ sở Tờ trình số 161/TTr-UBND, ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND, ngày 13/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Mục tiêu của dự án là để đáp ứng nhu cầu tổ chức lễ tang cho người từ trần trên địa bàn tỉnh. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh, gồm: Khối nhà tang lễ (nhà trệt), diện tích xây dựng khoảng 2.115 m2; khối nhà Văn phòng (nhà trệt), diện tích xây dựng khoảng 446 m2; khối kỹ thuật (nhà trệt), diện tích xây dựng khoảng 105 m2; đường giao thông kết nối từ Quốc lộ 1 vào Nhà tang lễ dài khoảng 191 mét; các hạng mục phụ trợ (nhà để xe nhân viên; cổng tường rào; san nền; sân đường, sân bãi xe; sân vườn, cây xanh; hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện tổng thể; phòng cháy chữa cháy tổng thể và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan) và trang thiết bị công trình phục vụ tang lễ. Dự kiến tổng mức đầu tư 84.548 triệu đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026- 2030. Đầu tư xây dựng mới; thời gian thực hiện dự án là 03 năm, cuối giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Được biết, dự án này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 1012/HĐND-TH, ngày 31/10/2018, được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT ngày 31/01/2019 và Quyết định số 559/QĐ-SKHĐT, ngày  18/10/2021. Tuy nhiên, đến nay Dự án chưa triển khai thực hiện được do vướng công tác đền bù, giải tỏa, chưa có quỹ đất bố trí tái định cư; thiết kế nhà tang lễ trước đây không còn phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế hiện nay nên phải điều chỉnh lại quy mô Dự án cho phù hợp theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.                                                                                                     


  • TT
  • |
  • 395
  • |

Các tin khác

TIN NỔI BẬT

SỐ LƯỢT TRUY CẬP