TIN MỚI NHẤT

Đức Linh: Tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

     Sáng 12/01/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Húy - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Theo báo cáo, năm 2020 tổng thu ngân sách của huyện Đức Linh được 201.413 triệu đồng, đạt 208,72% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, tăng 57,42% so với năm 2019; có 8/10 nguồn thu vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó thu ngoài quốc doanh được 68.276 triệu đồng, đạt 142,24 % kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân được 14.950 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất được 14.163 triệu đồng, đạt 283,26% kế hoạch, thu tiền thuê đất được 75.297 triệu đồng, đạt 1.369% kế hoạch, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 160 triệu đồng, đạt 160% kế hoạch, thu khác ngân sách được là 12.833 triệu đồng, đạt 152,77% kế hoạch, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, được 1.821 triệu đồng đạt 182,1% kế hoạch, thu từ quỹ đất công ích và thu từ hoa lợi cộng sản khác được 757 triệu đồng, đạt 151,4% kế hoạch; hai khoản thu không hoàn thành kế hoạch, đó là thu thuế trước bạ được 8.928 triệu đồng, chỉ đạt 85% kế hoạch và thu phí, lệ phí được 4.228 triệu đồng, đạt 93,96 % kế hoạch.

     Năm 2021, huyện Đức Linh được UBND tỉnh giao thu ngân sách nhà nước là 80 tỷ đồng; trên cơ sở đó, tại hội nghị này UBND huyện đã phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 cho các đơn vị, các địa phương trong huyện.

     Nhân dịp này, UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân và 4 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngân sách nhà nước năm 2020.


Các tin khác