TIN MỚI NHẤT

Image

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận là bệnh viện hạng 2, với quy mô 910 giường, cơ cấu tổ chức gồm 25 khoa và 07 phòng chức năng, tổng số viên chức, người lao động là 896 người. Được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của UBND tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện được quan tâm đầu tư một số trang thiết bị mới hiện đại, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.