TIN MỚI NHẤT

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 17/11/2020, đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự có đồng chí Lê Tuấn Phong - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện có nhiều khó khăn, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục giữ gìn đoàn kết, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó, cần tiếp tục tham mưu và triển khai tốt Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phát huy toàn diện vai trò, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp là một trong ba trụ cột chính và là bệ đỡ của nền kinh tế, hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Ngành Nông nghiệp cần quyết liệt, nỗ lực cao hơn nữa, tập trung vào một số công việc sau: (i) tổ chức thực hiện đạt kết quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; (ii) tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống công trình thủy lợi nhỏ, hệ thống kênh tiếp nước nối mạng nhằm đảm bảo chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; (iii) tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; tăng cường nuôi trồng, chế biến hải sản tạo ra giá trị gia tăng, trong đó, cần triển khai nhiều hình thức thả con giống nhằm tái tại nguồn lợi thủy sản; (iv) tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện nâng cao chất lượng rừng, phát triển, tái tạo các loài cây bản địa; (v) tích cực huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng hệ thống kè chống xói lở biển, nhằm giữ đất, bảo vệ tài sản của nhân dân; (vi) tập trung thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới; trong đó, cần quan tâm đến vệ sinh môi trường, bảo đảm nước sản xuất, sinh hoạt cho người dân; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”...


Các tin khác