TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUÝ TỔ CHỨC RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

        Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-CCB-HLHPN-HND, ngày 14/02/2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ - Hội Cựu chiến binh - Hội Nông dân huyện về tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường trong cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020.

Hội viên, phụ nữ Hội LHPN, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện ra quân làm vệ sinh môi trường

        Sáng ngày 31/7/2020 Hội LHPN, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Lạch Xanh thuộc địa bàn xã Long Hải, với sự tham gia của 37 hội viên, đã thu gom rác thải các loại. Sau một buổi làm vệ tinh với tinh thần nhiệt tình, tích cực của cán bộ, hội viên đã làm cho bãi biển Lạch Xanh sạch đẹp. Thông qua hoạt động ra quân lần này đã góp phần tuyên truyền đến toàn thể hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường biển sạch đẹp, không rác thải.

 


TIN NỔI BẬT