TIN MỚI NHẤT

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY: Thống nhất chọn các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • TT
  • /
  • 24/06/2020

Theo Thông báo số 1048-TB/VPTU, ngày 24/6/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy; sau khi nghe báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với ý nghĩa và yêu cầu đặt ra là:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là công trình mang ý nghĩa trên các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, không phân biệt nguồn vốn thực hiện và phải hoàn thành trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với tinh thần đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chọn các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: (i) Công trình mở rộng đường từ đá ông địa đến khu du lịch Hoàn Ngọc (dài khoảng 06 km, mở rộng mặt đường 1,5 m và mở rộng vỉa hè 4 m phía đồi, lát đá granite, có hệ thống thoát nước dọc dài theo tuyến và hệ thống đèn chiếu sáng công lộ); phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2020. (ii) Công trình Khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền huyện Phú Quý, giai đoạn 1; phấn đấu nghiệm thu trước ngày 10/10/2020. (iii) Công trình nhà máy nước Võ Xu, huyện Đức Linh, thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. (iv) 02 tập sách lịch sử (gồm: Tập sách Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 1930 – 1954 và tập sách Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam, giai đoạn 1930 – 1954).

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các công trình (i), (ii), (iii) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm hoàn thành 02 tập sách lịch sử.

                                                                                                                     


  • TT
  • |
  • 358
  • |

Các tin khác

TIN NỔI BẬT