TIN MỚI NHẤT

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Sáng ngày 09/11/2014, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đoàn công tác đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng, lợi thế của tỉnh được khai thác ngày càng tốt hơn. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới khá toàn diện trên tất cả các mặt. Đặt biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với quyết tâm cao, được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và những kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tập trung lãnh đạo phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Trước hết, tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển và du lịch... Tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 


Các tin khác