TIN MỚI NHẤT

Phan Rí Cửa: Sơ kết 3 năm Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy

Ngày 03/8/2022, Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại thị trấn Phan Rí Cửa. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị trấn, Bí thư và Trưởng Ban Điều hành 21 khu phố, các đơn vị trường học, Khoa Mathedone thị trấn Phan Rí Cửa.

3 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, khu phố, trường học được nâng lên, không khoáng trắng cho lực lượng chức năng,  trong đó, từ năm 2019 đến nay, thị trấn đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nên công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy ngày càng đồng bộ, mạnh mẽ và đạt kết quả tốt hơn trước. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng, chống ma túy được chú trọng, nhất là đổi mới nội, tổ chức bằng nhiều hình thức. Sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động uống thuốc Methadone, giúp đỡ người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm nhiều hơn trước. Năm 2020, toàn thị trấn có 212 người ma túy có mặt tại địa phương; qua 01 năm thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại thị trấn Phan Rí Cửa, số người nghiện đã giảm là 45 người; số người nghiện được tiếp cận và tư vấn các biện pháp cai nghiện là 221 người; đã có 12 trường hợp cai nghiện thành công, hoàn thành chương trình uống thuốc thay thế Methadone; lập được 132 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại thị trấn theo Nghị định 111/CP của Chính phủ và 60 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo Nghị định 221/CP của Chính phủ; đưa vào cơ sở điều trị nghiện của tỉnh là 32 đối tượng. Đến năm năm 2022, số người nghiện ma túy đang có mặt tại địa phương là 213 người, giảm 60 người, trong đó có 41 người bị bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện là 14 trường hợp và 47 trường hợp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an thị trấn với lực lượng Công an tỉnh, Đồn Biên phòng trong đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy được tăng cường; lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn, triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (138 vụ/157 đối tượng), gắn với việc lập hồ sơ quản lý, đưa đi cai nghiện bắt buộc (165 trường hợp); từ đó có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và từng bước xóa bỏ nhiều điểm phức tạp về mua bán, sử dụng ma túy, giảm dần số người nghiện ma túy có mặt tại thị trấn. Những kết quả trên đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Minh Chiến-Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thị trấn đến khu phố, trường học tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước;  quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 230-KH/HU, ngày 08/04/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; trước hết, tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn trong năm 2022, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và phân công rõ trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể, chi bộ, khu phố, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, trường học để thực hiện đạt hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy./. 


Các tin khác