TIN MỚI NHẤT

Phát huy tốt hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Sáng ngày 07/7/2016, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 06, khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia một cách rất trách nhiệm, chất lượng trong hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri; vận động cử tri đi bầu cử đông đủ. Đồng bào có đạo vui mừng, phấn khởi chào đón và tổ chức sinh hoạt, các ngày lễ tôn giáo thành công tốt đẹp, như Đại lễ Phật Đản 2016, tháng Ramưwan của đồng bào Chăm - Hồi giáo Bàni, Tết Đầu lúa của đồng bào vùng cao… Tổ chức tốt các phong trào quần chúng trong các đoàn thể nhân dân và tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào thi đua tự giác, tự nguyện trong nhân dân, đoàn viên, hội viên…

Thời gian đến, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác Mặt trận trong tình hình mới; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức tôn giáo, những người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu với vai trò, uy tín, khả năng của mình tổ chức hoặc làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, động viên nhân dân xây dựng đoàn kết, gắn bó, sẽ chia, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong hoạt động, lao động sản xuất, xây dựng văn hóa, giúp đỡ người nghèo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể nhân dân và thành viên của Mặt trận thường xuyên, quyết liệt hơn nữa trong đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trọng tâm cho hoạt động của mình để phát huy hơn nữa vai trò tập hợp sức mạnh của nhân dân, đoàn kết cùng chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Các tin khác