TIN MỚI NHẤT

Image

Triển khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR CODE

Phần mềm khai báo y tế QR-Code giúp người dân thuận tiện khai báo y tế trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là “CHECK-IN/CHECK-OUT” Y TẾ bằng MÃ QR-CODE tại các địa điểm công cộng cũng như theo yêu cầu khai báo của Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời, giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.