TIN MỚI NHẤT

Tổ chức Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 129/UBND-KGVXNV về việc tổ chức Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Họp mặt Tết Đầu lúa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan (nhất là các sở, ngành đỡ đầu, kết nghĩa), đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương chủ động tổ chức cho đồng bào đón Tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên đồng bào và các gia đình chính sách vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 kịp thời, thiết thực.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra; trường hợp có phát sinh hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiện đang thiếu đói giáp hạt thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh cứu trợ; không để xảy ra tình trạng có hộ đồng bảo dân tộc thiểu số bị thiếu, đói trước, trong và sau Tết. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức rà soát danh sách các đối tượng người có công với cách mạng tiêu biểu để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết.

Được biết, thời gian nghỉ Tết Đầu lúa của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, sinh viên, học sinh là người dân tộc Cơ Ho, Raglay (Rai) ở các xã Phan Tiến, Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền (huyện Bắc Bình) trong 03 ngày, từ ngày 25 đến hết ngày 27/01/2021.


Các tin khác