TIN MỚI NHẤT

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

Để thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao ngay từ đầu năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), tổ chức tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, các cấp, các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, khẩn trương tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trong đó:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất - tinh thần, bảo đảm mọi nhà, mọi người vui Xuân, đón Tết; thực hiện đầy đủ, hỗ trợ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đảo Phú Quý, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng bãi ngang ven biển,... và đảm bảo chế độ cho người lao động, công nhân ở các khu công nghiệp, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đón Xuân, vui Tết; tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, các lực lượng vũ trang; tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu 2021 phải gắn kết với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền sâu rộng, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có ý nghĩa thiết thực, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, điện, nước, xăng dầu, viễn thông.

Ngay sau thời gian nghỉ Tết theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa công tác nghiên cứu, học tập, làm việc,... trở lại hoạt động bình thường.


Các tin khác