TIN MỚI NHẤT

Kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Sáng ngày 30/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc Kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thừa ủy nhiệm Thường trực Tỉnh ủy dự, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, tập thể y bác sỹ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đươc giao, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động theo Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chu đáo, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, có những chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác này; tiếp tục xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021 - 2026”; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng làm công tác; nâng cao y đức.


Các tin khác