TIN MỚI NHẤT

Image

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp lần thứ 3

Ngày 23/02/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV đã họp kỳ thứ 03, để nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến về dự thảo báo cáo này; đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.