TIN MỚI NHẤT

Image

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2020

Sáng ngày 19/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2020. Hội nghị do Thường trực Huyện ủy chủ trì, tham dự hội nghị, gồm có: : Thường trực HĐND, UBND, UBMT.TQVN huyện; các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XII); Bí thư chi, đảng bộ cơ quan; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.