TIN MỚI NHẤT

Image

Kết quả công tác gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phong

Xác định tầm quan trọng của công tác gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện  luôn chú trọng đến công tác này. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển.