Image

HỘI LHPN HUYỆN TUY PHONG TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN 938/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

        Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Tuy Phong tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án 938/GĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện với sự tham gia của 732 cán bộ, hội viên, phụ nữ, hội viên nông dân và đoàn thanh niên.