STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

3/30/2021 10:13:54 AM Văn phòng Tinh ủy
2

Lịch tiếp công dân tháng 4/2021

3/29/2021 1:34:01 PM Văn phòng Tỉnh ủy
3

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

3/17/2021 3:47:32 PM Văn phòng Tinh ủy
4

Lịch tiếp công dân tháng 3/2021

3/9/2021 4:58:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
5

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021

2/3/2021 9:05:35 AM Văn phòng Tỉnh ủy
6

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 02/2021

2/3/2021 9:04:54 AM Văn phòng Tỉnh ủy
7

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 01/2021

1/6/2021 5:02:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
8

Chương trình công tác tháng 01 năm 2021

1/6/2021 5:01:16 PM Văn phòng Tỉnh ủy
9

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

12/2/2020 10:40:54 AM Dương Văn An
10

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020

12/2/2020 8:34:08 AM Văn phòng Tỉnh ủy
11

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2020

11/6/2020 4:27:51 PM Văn phòng Tỉnh ủy
12

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020

10/30/2020 10:55:00 AM Văn phòng Tỉnh ủy
13

Chương trình công tác tháng 10 năm 2020

9/28/2020 4:32:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
14

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 9/2020

9/3/2020 1:43:02 PM Văn phòng Tỉnh ủy
15

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020

8/31/2020 3:50:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
16

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

8/3/2020 10:54:45 AM Văn phòng Tỉnh ủy
17

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2020

8/1/2020 2:20:57 PM Văn phòng Tỉnh ủy
18

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2020

7/3/2020 4:40:31 PM Văn phòng Tỉnh ủy
19

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

7/1/2020 8:10:36 AM Văn phòng Tỉnh ủy
20

Văn phòng Tỉnh ủy công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020

6/17/2020 10:40:17 AM Văn phòng Tỉnh ủy
21

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 6/2020

6/3/2020 2:33:50 PM Văn phòng Tỉnh ủy
22

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020

5/29/2020 3:22:24 PM Văn phòng Tỉnh ủy
23

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/7/2020 4:08:48 PM Văn phòng Tỉnh ủy
24

Chương trình công tác 5 năm 2020

5/4/2020 7:30:49 AM Văn phòng Tỉnh ủy
25

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2020

4/3/2020 10:00:07 AM Văn phòng Tỉnh ủy
26

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

3/31/2020 11:14:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
27

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3/2020

3/9/2020 9:20:43 AM Văn phòng Tỉnh ủy
28

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

3/2/2020 11:11:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
29

Chương trình công tác tháng 02 năm 2020

2/4/2020 4:29:47 PM Văn phòng Tỉnh ủy
30

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

1/3/2020 4:18:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
31

Chương trình công tác tháng 12/2019

11/28/2019 4:36:32 PM Văn phòng Tỉnh ủy
32

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2019

11/4/2019 8:52:02 AM
33

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 11 NĂM 2019

10/30/2019 3:09:00 PM
34

Lịch tiếp Công dân tháng 10 năm 2019

10/4/2019 9:07:47 AM
35

Chương trình công tác tháng 10/2019

9/30/2019 8:56:11 AM Văn phòng Tỉnh ủy
36

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2019

8/13/2019 10:57:38 AM Văn phòng Tỉnh ủy
37

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2019

7/5/2019 4:58:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
38

Lịch tiếp dân tháng 6/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

6/4/2019 7:04:27 AM Văn phòng Tỉnh ủy
39

Lịch tiếp dân tháng 5/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

5/9/2019 1:57:53 PM Văn phòng Tỉnh ủy
40

Lịch tiếp dân tháng 4/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

4/15/2019 8:50:21 AM VPTU