TIN MỚI NHẤT

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh

Sáng ngày 15/7/2020, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 156-QĐ/BNCTU ngày 20/4/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tám đề nghị Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau: (1) Phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; (3) Định kỳ hàng tháng sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ có đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan; (5) Xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 và những năm tiếp theo./.


TIN NỔI BẬT