TIN MỚI NHẤT

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC CAI NGHỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRONG HỆ THỐNG HỘI TỪ NĂM 2016 - 2020

        Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy La Gi về công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy, hội cấp trên, hàng năm, Hội LHPN thị xã đã chủ động xây dựng một số văn bản, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo đến hội cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đạt kết quả trên chỉ tiêu, nhiệm vụ giao từng năm.

Các thành viên Câu lạc bộ "Tổ phụ nữ không có ma túy, mại dâm" tại xã Tân Phước, thị xã La Gi ra mắt

       Các cơ sở Hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội vận động hội viên, phụ nữ thường xuyên giáo dục con em trong gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, xây dựng các lực lượng nòng cốt trong việc tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; vận động 1.112 hội viên, phụ nữ tham dự buổi truyền thông về ma túy tại xã, phường, tham dự lễ míttinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy.

      Các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ kỷ niệm, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thông qua Hội thi, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội địa bàn dân cư lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống ma túy đến 39.063 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đó chuyển biến thành những hành vi tích cực trong việc tự giác tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương. Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

       Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Công an Tỉnh, Hội phụ nữ công an tỉnh, thị xã tổ chức mở 32 lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy; phòng, chống mua bán phụ nữ-trẻ em; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại tình dục của trẻ em có 1.860 hội viên tham dự. Phối hợp Hội phụ nữ Công an thị xã tổ chức 01 buổi nói chuyện chuyên đề về ma túy học đường, an toàn giao thông tại Trường Trung học cơ sở Tân Hải cho 700 học sinh và cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, công nhân viên, giáo viên.

      Phối hợp với lực lượng Công an, ban ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia qua các đợt tấn công, truy quét các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc phát sinh trong dân và không để xảy ra điểm nóng, đồng thời phối hợp các ngành giáo dục, cảm hóa đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng. Phân công giúp đỡ, giáo dục các đối tượng đang cai nghiện tại cộng đồng. Qua phối hợp, các cấp hội tham gia quản lý, giáo dục 108 đối tượng ma túy, đến nay đã có 33 tiến bộ (không phát hiện tái nghiện ma túy mới, duy trì việc uống Metadol, có việc làm ổn định như: Bốc xếp, phụ buôn bán cùng gia đình, sửa xe, mở tiệm làm cửa sắt, cửa nhôm tại gia đình…), nhận giúp đỡ, giáo dục 13 con em hội viên phụ nữ hư hỏng đến nay các em đều chuyển biến tiến bộ. Hội đã giới thiệu 02 gương thanh niên nghiện ma túy đã cai nghiện thành công tại gia đình do Hội quản lý cho Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh lấy và đưa tin.

       Qua hoạt động, Hội cơ sở tiến hành kiểm tra, rà soát, củng cố các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả hơn đảm bảo theo các tiêu chí mô hình yêu cầu, chỉ đạo thành lập mới mô hình "Tổ phụ nữ không có ma túy" tại Tân Phước; 02 Tuyến hẻm “5 không, 3 sạch” tại Tân Thiện; nhân rộng mô hình “3 trong 1” tại Tân An; Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật có 112 thành viên (Tân Bình, Phước Hội). Chỉ đạo và tham dự sơ kết 02 năm câu lạc bộ phòng, chống mua bán người (Bình Tân), 03 năm hoạt động của mô hình Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật tại phường Tân Thiện. Đến nay, Hội phụ nữ cơ sở đang quản lý 05 Câu lạc bộ, 11 tổ, 274 thành viên thực hiện các mô hình phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội. 9/9 cơ sở Hội đều có mô hình thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch".

       Với những kết quả đạt được, đã khẳng định sự cố gắng phấn đấu không ngừng của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, ma túy gắn kết với thực hiện phong trào thi đua của Hội.

       Trong thời gian đến, Hội LHPN thị xã đến hội cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đề cao cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giúp đỡ, cảm hóa các đối tượng phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; theo dõi, tiếp cận, tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Duy trì và nhân rộng các mô hình về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình và tăng cường trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ, chủ động trong công tác phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả, hạn chế sự lây lan, phát triển của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội./.


TIN NỔI BẬT