TIN MỚI NHẤT

KHẢO SÁT, NẮM THÔNG TIN VIỆC THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 VÀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC, BẢO VỆ TRẺ EM

        Thực hiện Công văn số 1597-CV/TU, ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các địa phương để phục vụ cho việc giám sát tại các sở, ngành cấp tỉnh tại 6 xã Gia An, Đức Thuận (huyện Tánh Linh); Tân Tiến, Tân Hải (Thị xã La Gi), Phan Hòa và Sông Lũy (Bắc Bình).

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh làm việc với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành về việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại xã Tân Hải - La Gi

      Thông qua việc khảo sát thực trạng bạo lực gia đình, gặp gỡ hội viên, phụ nữ, người dân và làm việc cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan để nắm bắt tình hình, đánh giá quá trình tổ chức triển khai, thực hiện công tác chỉ đạo tuyên truyền các văn bản của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các địa phương; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Trẻ em năm 2016.

Khảo sát nắm bắt thông tin thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

      Qua hoạt động khảo sát, Hội LHPN tỉnh tổng hợp kết quả, phản ảnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các chương trình, kế hoạch phối hợp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.


TIN NỔI BẬT