TIN MỚI NHẤT

Tiếp tục quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội về một số vấn đề liên quan đến Đại hội đảng các cấp

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban công tác Dân vận quý II năm 2020 chiều ngày 17/7/2020.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hôi nghị

Qua đánh giá tình hình công tác dân vận thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian đến các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội cấp huyện, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng về Đại hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành để tham gia giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm như về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, về thu nhập, về đời sống, sản xuất kinh doanh, lao động việc làm khi tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; các vấn đề vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, đô thị gắn với tổ chức thực hiện tốt nội dung “4 không” về phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2020; về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chú ý tiếp thu những kiến nghị của nhân dân góp ý, bổ sung vào Văn kiện đại hội Đảng cấp tỉnh, cấp huyện để Văn kiện Đại hội thực sự là ý đảng, lòng dân, khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả trên thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trước những vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của Mặt trận và các đoàn thể; tích cực tham gia giám sát, lựa chọn những vấn đề được nhân dân quan tâm để phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chú ý tiếp tục thực hiện giám sát việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách của tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9…


TIN NỔI BẬT