TIN MỚI NHẤT

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 13/7/2020, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hôi nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh về thực hiện QCDC của đội ngũ CBCC, viên chức, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận khéo 2020”. Tiếp tục thực hiện tốt QCDC trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh gắn với tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; trọng tâm là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,… cho người dân vừa tạo sự đồng thuận cao của người dân, vừa đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tiếp tục rà soát giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc tồn đọng, các vấn đề bức xúc trong nhân dân để ổn định tình hình, trước hết tập trung xử lý dứt điểm các đơn, thư liên quan đến Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đánh giá, phân tích sâu kỹ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm nâng thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, SIPAS của tỉnh gắn với đánh giá sát đúng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về đại hội Đảng các cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện QCDC trong các công trình, dự án triển khai ở địa phương; nhất là các dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo. Thực hiện, hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện đã được phê duyệt, đồng thời theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát…


TIN NỔI BẬT