TIN MỚI NHẤT

Công tác dân vận phải được xem là công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 07/7/2020.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hôi nghị

Trên cơ sở đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả đạt được, những hạn chế và kinh nghiệm qua triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian qua; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, các cấp, các ngành cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, xác định các giải pháp, công việc cụ thể để tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn. Theo dó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, phương châm, phương pháp dân vận của Đảng và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ; nhất là quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Người đứng đầu các cấp phải nhận thức đúng, đầy đủ, phải thật sự quan tâm và có trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xem lòng dân là “quốc bảo”; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, theo dõi công tác dân vận; gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung các nội dung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, từng địa phương; trong đó chú ý các nội dung phối hợp thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện thu hồi đất, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, các dự án và trong phối hợp xử lý, giải quyết các vấn đề, vụ việc bức xúc nổi lên và kiến nghị của nhân dân. Thực hiện cải cách hành chính nâng cao mức độ hài lòng của người dân, công khai minh bạch với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các quá trình ban hành chủ trương chính sách và giám sát phản biện xã hội; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chú ý đến quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”...


Các tin khác

TIN NỔI BẬT