TIN MỚI NHẤT

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 gắn với sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 19/6/2020, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 gắn với sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành các đoàn thể cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

05 năm qua, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các đoàn thể cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khá tốt phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù của cơ quan, tạo sự đồng thuận cao và khí thế thi đua sôi nổi giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Công tác nghiên cứu, ứng dụng đề tài, sáng kiến được lãnh đạo cơ quan quan tâm; nhiều đề tài, sáng kiến tiếp tục phát huy hiệu quả góp phần vào kết quả hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Việc triển khai các phong trào thi đua và tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua được thực hiện khá chặt chẽ; việc bình xét, lựa chọn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua được thực hiện công khai, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao về kết quả đạt được của phong trào thi đua cơ quan trong 05 năm qua và kết quả đạt được trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, đây là động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã có, xây dựng cơ quan thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là làm tốt công tác tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ngay sau Đại hội. Để làm được tất cả các nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy cần luôn khắc sâu ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tặng Giấy khen cho 14 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Trần Tới, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 
Đồng chí Trần Tới, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy 

 


TIN NỔI BẬT