TIN MỚI NHẤT

Image

VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI “ĐÒN BẢY” GIÚP PHỤ NỮ NGHÈO VƯƠN LÊN

Những năm qua, nhận thức tầm quan trọng vốn tín dụng chính sách xã hội đối với nông dân phát triển kinh tế hộ, nhất là thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc phối các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, triển khai có hiệu quả các chương vốn vay tín dụng chính sách xã hội.

TIN NỔI BẬT